Lerenthou staat voor: enthousiast leren door discipline, zelfvertrouwen en motivatie

Lerenthou is een onderwijsbegeleidingsbureau gespecialiseerd
- in het begeleiden van het onderwijs van leerlingen in het basisonderwijs.
- in huiswerk- en studiebegeleiding voor leerlingen in het vervolgonderwijs. Het huiswerk wordt overhoord en bijlessen zijn tot bepaalde hoogte inbegrepen.

De onderwijsbegeleiding van basisschoolleerlingen is erop gericht om de resultaten van leerlingen in het basisonderwijs te verbeteren,
alsook een stevige basis neer te zetten voor het vervolgonderwijs.

De onderwijsbegeleiding van basisschoolleerlingen richt zich op:
• bijlessen
• remedial teaching (dyslexie, dyscalculie)
• voorbereiding Cito-toets/ leren leren

De huiswerk- en studiebegeleiding voor leerlingen uit het vervolgonderwijs is erop gericht om de leerlingen zelfstandiger te leren studeren.

De begeleiding van deze leerlingen richt zich op:

• aanleren studievaardigheden voor blijvend resultaat
• bijlessen