De leerlingen in het basisonderwijs die een steuntje in de rug nodig hebben motiveert en begeleidt Lerenthou professioneel,
hetzij individueel, of in een groep.

• Lerenthou werkt achterstanden weg.
• Verbetert resultaten door de leerstof in kleinere stappen aan te bieden.
• Zet een stevige basis neer voor het vervolgonderwijs: handreikingen i.v.m. leren leren, studieaanpak (o.a. samenvatten, snellezen, mindmappen).

Leerlingen uit het vervolgonderwijs begeleidt Lerenthou professioneel op het gebied van studievaardigheden:
• agendabeheer
• huiswerkindeling
• leerstrategieën (o.a. samenvatten, snellezen, mindmappen)
• concentratie verbeteren
• gericht en zonder angst op proefwerken voorbereiden
• leren zichzelf te controleren
• leren van foutenanalyse

Daarnaast worden tijdens de huiswerkbegeleiding de leerlingen overhoord en krijgen leerlingen bijles.

De leerlingen krijgen weer grip op het schoolwerk. Daardoor gaan zowel de cijfers als het leerplezier en vertrouwen in eigen kunnen omhoog.
Leerlingen leren met meer enthousiasme.