Oriënterend gesprek of reactie per e-mail.

Indien u na het volledig lezen van bovenstaande informatie nog vragen hebt, kunt u telefonisch of liefst per e-mail contact opnemen met Lerenthou.
Indien wij op dat moment even niet bereikbaar zijn, spreekt u uw boodschap in op het antwoordapparaat. Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen.

Ook kunt u uw vragen per e-mail stellen.
Vermeld daar:
• Uw telefoonnummer
• Uw e-mail adres
• Voor- en achternaam contactouder
• Voor- en achternaam leerling
• Straat, huisnummer, postcode en woonplaats
• Geboortedatum leerling
• Klas waarin de leerling zit
• School die de leerling bezoekt
• Hulpvraag / vragen

Kostenloos oriënterend gesprek

Om een goed beeld te krijgen van wat Lerenthou uw kind kan bieden, adviseren wij u te komen voor een oriënterend gesprek op locatie. Zo kunt u ook de verschillen met andere
onderwijsbegeleidingsbureaus ervaren.

riahahn@gmail.com
fredhahn@kpnmail.nl
046-4493486
06-83244090