a

Leren wordt door de professionele aanpak effectiever en een stuk
aangenamer gemaakt.
Het bijzondere aan Lerenthou is enerzijds het gericht zijn op resultaat, kwaliteit.
Anderzijds wordt het onderwijsbegeleidingsinstituut gekenmerkt door
kleinschaligheid, persoonlijke benadering en een gezellige, ontspannen, huiselijke sfeer.
Daarbij wordt de zelfverantwoordelijkheid geactiveerd.
Het aanleren van studievaardigheden vormt de rode draad in de onderwijsbegeleiding.

Leren leren

Lerenthou besteedt aandacht aan studievaardigheden (o.a. samenvatten, snellezen,
mindmappen, woordjes leren).
Na het opvolgen van een aantal adviezen betreffende de studieaanpak zullen
leerlingen anders over leren denken. De leerling krijgt door de succeservaring meer
zelfvertrouwen en de leerling leert met meer enthousiasme.

Persoonlijk gericht
Door de kleinschaligheid en persoonlijke benadering zorgt Lerenthou ervoor dat de leerling zich veilig voelt.
Lerenthou draagt er zorg voor met elke leerling een goed contact te onderhouden.
Door realistische verwachtingen te hebben t.a.v. het kunnen van een leerling en het geven van zoveel
mogelijk positieve feedback vergroot Lerenthou het zelfvertrouwen van de leerling en daardoor zijn prestatie.
Lerenthou houdt er rekening mee dat iedere leerling een eigen persoonlijke stijl in het opnemen en verwerken
van informatie heeft.


Huiselijke, ontspannen sfeer
Lerenthou zorgt ervoor dat de leerling zich veilig voelt door een gezellige inrichting in huiselijke sfeer.

Bij leerlingen uit het vervolgonderwijs besteden we veel aandacht aan het plannen van huiswerk en proefwerken (huiswerk in porties verdelen,
waarbij schriftelijke opdrachten en leerwerk elkaar afwisselen), het aanleren van studievaardigheden en het overhoren van de stof.
Anderzijds wordt erop toegezien dat leerlingen in een aparte ruimte geconcentreerd werken. Aan het einde van de dag bekijken
we met de leerling of alles af en geleerd is. Huiswerk en voorbereiding voor toetsen wordt altijd door ons overhoord.
Zonodig wordt er zonder extra kosten bijles gegeven.

Zelfverantwoordelijkheid van de leerling:

Eigen inbreng en eigen keuzes van de leerling maken een leerling mede verantwoordelijk voor de begeleiding.
Lerenthou bewaakt nauwkeurig of de leerling bepaalde vrijheden aankan.