De methodes van Lerenthou zijn ontwikkeld op basis van onderzoek en tientallen jaren praktische ervaring in het basisonderwijs in zowel de onderbouw als bovenbouw en begeleiding in het vervolgonderwijs.
Ria Hahn, die Lerenthou gestalte geeft, is meer dan 35 jaar in zowel de onderbouw als de bovenbouw van het primair onderwijs werkzaam. Ze bracht de moeilijkste groepen alsook leerlingen individueel (basisonderwijs en vervolgonderwijs) op een hoger niveau.
Op de scholen staat zij bij ouders, leerkrachten, directies en professionals bekend als een op didactisch, pedagogisch en sociaal gebied goed functionerende leerkracht die werkt met jeugdig enthousiasme. Ook begeleidde en begeleidt ze leerlingen in het vervolgonderwijs. Daarnaast wordt zij geassisteerd door een zeer ervaren remedial teacher uit het voortgezet onderwijs.
Ze laat kinderen hard werken ( resultaatgericht), maar heeft ook veel aandacht voor het sociaal-emotionele gebeuren: iedereen moet zich prettig en veilig kunnen voelen.
Daarnaast besteedt ze veel aandacht aan sfeer en zorgt ze voor gezelligheid.
Ze heeft steeds een luisterend oor voor de kinderen, maar ook voor ouders.

Ook levert ze een positieve bijdrage aan vernieuwingen als deze een meerwaarde kunnen bieden aan het onderwijs. Ria Hahn volgde de cursus remedial teaching bij het Instituut Voor Orthopedagogie en de opleiding Master SEN Remedial Teacher Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs bij Fontys OSO te Sittard.
Zo kan ze de leerling met leer- en of gedragsproblemen professioneel en optimaal begeleiden.